Over ons

Doe met ons mee

De organisatie zet zich in om jongeren in Vihiga County in Western Province in Kenia economisch te versterken.

Dit doet de stichting door jongeren te helpen duurzame, inkomsten genererende projecten op te zetten gebaseerd op hun eigen ideeën. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn er op gericht om de mindset van de jongeren zodanig te beïnvloeden dat zij gaan ontdekken dat ze zich onafhankelijk van externe hulp kunnen ontwikkelen en dat ze op eigen benen kunnen staan.

We willen bevorderen dat jongeren hun talenten ten volle gaan benutten. Daarnaast willen we werken aan sociale rechtvaardigheid in de samenleving waarin de jongeren opgroeien en waarvan zij deel uitmaken zodat zij en de andere mensen waarmee zij samen de gemeenschap vormen recht gedaan wordt.

Visie
De jonge generatie zo vormen dat zij een bron van maatschappelijke kracht wordt.

Onze missie

Jongeren ondersteunen in het zichzelf economisch onafhankelijk maken. Hen motiveren om hun potentie en door God gegeven talenten optimaal te gebruiken. Op deze wijze kunnen zij de wereld om hen heen op een positieve manier beïnvloeden. We leggen een grote nadruk op het opdoen van leiderschapsvaardigheden. Het is onze overtuiging dat ieder individu capaciteiten heeft die productief zijn onder de juiste omstandigheden.

Onze doelstellingen

Verminderen van armoede

Jongeren ondersteunen in het zichzelf economisch onafhankelijk maken.

Directe armoede bestrijding

Faciliteren dat jeugdgroepen zelf met constructieve ideeën komen voor projecten en dat zij deze ook zelf kunnen uitvoeren.Zodat zij hiermee hun eigen economische positie kunnen verbeteren, gebaseerd op hun eigen ideeën.

Wat wij doen

Leiderschapstraining

Bijeenkomsten organiseren waarin we samen met jongeren nadenken en discussiëren over hun mindset en houding. We willen jongeren laten zien hoe belangrijk een positieve houding is en wat de kracht is van positief denken.

Ondernemerstraining

Stimuleren van ondernemerschap onder jongeren. Jongeren leren te geloven in de mogelijkheden die zij hebben op dat gebied. Succes is niet slechts een droom.
Hierbij bieden we de mogelijkheid aan de jongeren om zelf met ideeën te komen. In onze optiek weten jongeren vaak zelf goed wat zij nodig hebben, maar dit blijft meestal onuitgesproken. We willen stimuleren dat jongeren hun ideeën op papier zetten, hun creativiteit laten zien. De meest creatieve ideeën worden beloond.